20201005_092616 low res.jpg

Svenskundervisning för barn 6-17 år

 

Undervisningsdatum 2021

10/1

24/1

7/2

21/2

7/3

21/3

25/4

9/5

16/5 endast grupp E&F detta datum

23/5 (EJ grupp E&F)

6/6

20/6