top of page

OM SSFS 

SSFS (Svenska Skolföreningen i Skottland) erbjuder kompletterande svenskundervisning för barn 6 - 17 år. Undervisning sker varannan söndag i  6VT Youth Cafe i Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. Vi använder oss av svenskt undervisningsmaterial och internet är till stor hjälp för att hålla undervisningen aktuell. 

Vi undervisar just nu mellan 40 och 50 elever som läser svenska hos oss.

SYFTE

 

Svenska Skolföreningen i Skottlands syfte är att erbjuda skolans elever kompletterande undervisning i svenska for barn 6 - 17 år och ge kännedom om Sverige. Denna undervisning sker enligt regler från svenska statens skolverk. Undervisningen skall vara pedagogisk och anpassas till elevens och gruppens behov och nivå. Svenska Skolföreningen i Skottland är

officiellt accepterad av Skolverket i Sverige och erhåller statsbidrag. Vi är medlemmar i Sverigekontakt och Svensk Utlandsundervisnings Förening.

HISTORIA

Svenska Skolföreningen i Skottland bildades 2009 då det fanns en stor efterfrågan på svenskundervisning för barn bland våra medlemmar. Föreningen började med undervisning i åldersgruppen 12-17 år i Wardie Parish church. Anmälningarna blev många och gruppen fylldes snabbt på. Våren 2010 utökade föreningen verksamheten med en grupp i åldrarna 8-11. Vi har nu även utökat med grupper från 6 års ålder.

VÅRA LÄRARE 

 

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år.

Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit två svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Helene arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.

Paulina Sandberg är verksam konstnär utbildad på Edinburgh College of Art och har en fil kand i Etnologi från Uppsala Universitet. Paulina har arbetat som konstlärare för både barn och vuxna och tidigare frilansat som privatlärare i svenska. I flera år var hon även stödlärare åt elever med dyslexi på Edinburgh College of Art.

 

Eleanor Rydén är nyexaminerad bibliotekarie med tidigare utbildning i litteratur. Hon flyttade till Storbritannien 2019 och flyttade till Skottland 2022 där hon nu jobbar som elevassistent. I flera år har hon varit aktiv i arbete med barn och ungdomar genom hundsport och konfirmationsläger och har även jobbat som barnflicka.

bottom of page