20201005_092616 low res.jpg

Svenskundervisning för barn 6-17 år

 
 

Undervisningsdatum våren 2022​

16/1

30/1

13/2

27/2

13/3

27/3

3/4 via Zoom

8/5

15/5 via Zoom

22/5

12/6 skolavslutning

Undervisningsdatum Hösten 2022

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10

30/10

13/11

27/11

4/12  Lucia

11/12