Tid: 13.00-15.00

Lärare: Hannah

Elever: 

Elise

Dahlia

Daniel 

Mason 

Alice

Onlinelektioner istället för inställda fysiska lektioner:​

  • lördag 2/10 - online 

  • söndag 3/10 - online 

  • söndag 14/11 - online 

LÄXOR

LÄXA till 14/11:​

LÄXA till 3/10:​

Ingen läxa

LÄXA till 2/10:​

Läs 1 kapitel eller några sidor i din svenska bok

Skriv några meningar med några eller alla av orden vi jobbade med i söndags; jag heter, jag är x år, färgerna, siffror, kanin, slott, äventyr, sova, flicka, pojke