GRUPP A 

Tid: 15-17

Lärare: Hannah

Elever: 

Elise

Oscar

Molly

Evie

Dahlia

Daniel 

Lovisa 

Mason 

Info om läxor skickas via mejl efter varje lektion