Tid: 13.00-15.00

Lärare: Hannah

Elever: 

Elise

Dahlia

Daniel 

Mason 

Alice

LÄXOR

Ingen läxa till 8/5 pga påsklov

LÄXA till 27/3

1. Läs 5-10 sidor med förälder

2. Sjung "min hatt" -

LÄXA till 13/3

1. Läs 5-10 sidor med förälder

2. Skriv och läs 3 gånger

Mamma, pappa

Syster, lillasyster, storasyster
Bror, lillebror, storebror
Husdjur

3. Sjung ihop Namnsången https://www.youtube.com/watch?v=6NB18ICKRZ8

4. Fortsätt räkna på svenska. Låt eleven rita ett egen räkneexempel. Inspiration här: https://www.youtube.com/watch?v=6NB18ICKRZ8

https://www.youtube.com/watch?v=xlp3j7rQ0Sw