Tid: 13.00-15.00

Lärare: Hannah

Elever: 

Elise

Dahlia

Daniel 

Mason 

Alice

Info om läxor skickas via mejl efter varje lektion