top of page

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vad krävs för att mitt barn ska kunna få kompletterande svenskundervisning?
Barnet ska fylla 6 år under det år barnet börjar i skolan. Dessutom krävs att minst en förälder är svensk medborgare.

Vad kostar det att få undervisningen? £80 per elev per läsår, med 50% rabatt för syskon.

Vad händer om vi inte kan vara med på alla lektioner?
Minskad undervisningstid är ej önskvärt, eftersom ditt barn då får färre möjligheter att utveckla sitt språk tillsammans med en professionell lärare. Dessutom påverkas kontinuiteten i undervisningsinnehållet om ditt barn deltar för sällan. För att inte riskera att skrivas ur skolan bör ditt barn närvara vid 75% av lektionerna under ett skolår.

Hur delar ni in grupperna?
Vi har 6 olika undervisningsgrupper. Eleverna grupperas efter språklig förmåga, ålder och mognad men också så att varje grupp ska fungera socialt. Grupperna är hela tiden under förändring då eleverna utvecklas olika. Om man t.ex. har tillbringat sommaren i Sverige händer det mycket i språkutvecklingen.

När, var och hur sker undervisningen?
Undervisningen äger rum i princip varannan söndag i 6VT Youth Cafe, 11-15 Vennel, Edinburgh EH1 2HU. Grupperna är uppdelade i undervisning mellan 13.00-15.00 respektive 15.00-17.00.

Vad gör ni på lektionerna och vad lär sig barnen?
Vi anpassar undervisningen och innehållet till varje elevgrupp. Störst fokus ligger dock på det talade språket i naturliga sammanhang. Gemensamt för samtliga grupper är att eleverna får läxa att genomföra mellan lektionerna. För detaljerad information rekommenderar vi att läsa
kursplanen för kompletterande svensk undervisning eller att kontakta aktuell lärare.

Var kan jag läsa om skolans Health&Safety policy?
Klicka här för policyn.
 

Hur ordnar man samordningsnummer (personnummer för barn som inte är födda i Sverige men har svensk anknytning)?
Bästa stället att hitta information om detta är Svenska ambassadens websida. Länk till deras
webbsida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/hjälp-till-svenskar-utomlands/pass-utomlands/samordningsnummer/
 

bottom of page