Students During Break

Vanliga frågor och svar

Vad kräv för att mitt barn ska kunna få kompletterande svenskundervisning?
Barnet ska fylla 6 år under det år barnet börjar i skolan. Dessutom krävs att minst en förälder är svensk medborgare.

Vad kostar det att få undervisningen?
I nuläget är undervisningen kostnadsfri.


Vad händer om vi inte kan vara med på alla lektioner?
Minskad undervisningstid är ej önskvärt, eftersom ditt barn då får färre möjligheter att
utveckla sitt språk tillsammans med en professionell lärare. Dessutom påverkas
kontinuiteten i undervisningsinnehållet om ditt barn deltar för sällan. För att inte riskera att
skrivas ur skolan bör ditt barn närvara vid 75% av lektionerna under ett skolår.


Hur delar ni in grupperna?
Vi har 6 olika undervisningsgrupper. Eleverna grupperas efter språklig förmåga, ålder och
mognad men också så att varje grupp ska fungera socialt. Grupperna är hela tiden under
förändring då eleverna utvecklas olika Om man t.ex. har tillbringat sommaren i Sverige
händer det mycket i språkutvecklingen.


När, var och hur sker undervisningen?
Undervisningen äger rum i princip varannan söndag i 6VT Youth Cafe, 11-15 Vennel,
Edinburgh EH1 2HU. 3 grupper träffas 13.00-15.00 och de andra 3 grupperna 15.00-17.00.


Vad gör ni på lektionerna och vad lär sig barnen?
Vi anpassar undervisningen och innehållet till varje elevgrupp. Störst fokus ligger dock på
det talade språket i naturliga sammanhang. Gemensamt för samtliga grupper är att eleverna får
läxa att genomföra mellan lektionerna. För detaljerad information rekommenderar vi att läsa
kursplanen för kompletterande svensk undervisning eller att kontakta aktuell lärare.

Var kan jag läsa om skolans Health&Safety policy?
Klicka här för policyn.

 

 

Våra lärare

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.Paulina Sandberg är verksam konstnär med ateljé i Edinburgh Sculpture Workshop. Hon har arbetat med både barn och vuxna som konstlärare och frilansat som svensklärare i Edinburgh. I flera år arbetade hon även som stödlärare åt dyslektiker på Edinburgh College of Art.


Hannah Nordlund växte upp i en tvåspråkig familj och är evigt tacksam för de möjligheter språkkunskaperna har bidragit till. De underbara modersmålslärarna i kombination med en hängiven mamma låg bakom att språkintresset tog fart och nu är hon fast besluten att hjälpa tvåspråkiga barn i Skottland att lära sig svenska. Hannah har arbetat med barn som tränings- och danslärare, aktivitetsledare samt barnvakt.