top of pageUNDERVISNINGSDATUM VÅREN 2024

14/1
28/
1  Grupp A, D och E  i Youth Cafe, grupp B,C och F på Zoom
4/2

25/2
10/3

24/3
21/4 Grupp A, B, C, D i Youth Cafe 

28/4 Grupp E och F via Zoom
12/5 Studiebesök Runsten
26/5 Grupp A, B, C, D i Youth Cafe, Grupp E och F via Zoom

9/6 Grupp A, B, C, D i Youth Cafe, Grupp E och F via Zoom
16/6 Avslutning


UNDERVISNINGSDATUM HÖSTEN 2024
25/8 
8/9 Grupp A, B, C, D i Youth Cafe, Grupp E och F via Zoom
22/9 Grupp A, B, C, D i Youth Cafe, Grupp E och F via Zoom
6/10
27/10
3/11
17/11
24/11
1/12 Lucia
15/12 

bottom of page