GRUPP D

Lärare: Hannah

Tid: 15.00-17.00

Elever

Maja  

Honor 

Shay

Ellis

Emil

Alexander

Info om läxor skickas via mejl efter varje lektion.