Tid: 13-15

Lärare: Paulina Sandberg

Elever:

Magnus

Maximus

Jack

Oscar

Molly

Evie

Lovisa

Läxa till den 24:e oktober är:


* Berätta för gruppen om den svenska boken som du läser hemma. Skriv i din skrivbok en liten kort presentation (titel, författare, stödord alternativt meningar om handlingen än så länge, och rita en bild att visa upp).


* Ordboken - ta med ett eller flera ord till ordboken


* Läs ett kapitel/avsnitt  i din svenska bok


* Och Språkis s.10 de som missade på lektionen.

Läxa till 10 oktober är:


*  Prova att läsa texten (gul ruta i boken, grå ruta på kopieringspapper) överst på sidan 7, kap. 2 och titta på bilden med höghuset s.6, och svara på frågorna s.7-9. Vänta med s.10 -11 för de ska vi göra tillsammans på lektionen. Förälder får gärna läsa först eller läsa vartannat ord. Ingen fara om ni inte hinner med allt.


*  Ordboken. Ta med ett nytt ord, skriv upp i din ordbok.


*  Läs ett avsnitt/ kapitel i din svenska bok.

Läxa till 26 september:


*  Träna på att läsa texten i första versen av sången om September. Lyssna gärna igen på sången.

https://www.youtube.com/watch?v=WbeddxAk3Fk&list=OLAK5uy_lmJTiQ-Wldy5OWhxDFvtDP4zK58GXJ4pQ&index=9

* Rita gärna en teckning som handlar om hösten och visa upp för gruppen nästa gång.

* Skriv upp ett nytt ord i Ordboken som du inte visste vad det betydde eller hette


*  Läs ett avsnitt/ kapitel i din svenska bok.

Läxa till 5 september:


*  Ta med tre saker till lektionen som har med hösten att göra.


*  Ta med ett ord som du inte visste vad det betydde till Ordboken. 


*  Välj en bok på svenska att läsa under hösten. Läs ett avsnitt/kapitel/några sidor. Om ni behöver låna en bok så säg till.

Läxa till 29 aug:


*  Rita ditt favoritdjur i din skrivbok och skriv bredvid vad djuret heter på svenska, och även på engelska om du vill. Visa för gruppen nästa gång. 

(Extra för den som vill: skriv "Mitt favoritdjur är..." överst på sidan)


* Ta med ett ord till nästa lektion som du inte visste vad det hette eller betydde på svenska. Skriv ner det i din skrivbok.

Läxa till 20 juni:


* Läs igenom texten till Idas sommarvisa  (Du ska inte tro det blir sommar) och träna på att sjunga den.

https://www.youtube.com/watch?v=C9lDwkruo7E  (sång)

https://www.astridlindgren.com/sv/verken/sangerna/idas-sommarvisa (text)


* (för den som hinner) Läs tillsammans med förälder (eller själv om det går bra) texten i gula rutorna s.25 + s.26  i Språkis och skriv svaren på frågorna s.25-28.

Läxa till 6 juni:


*  Skriv fem meningar om en sport, aktivitet eller hobby. Visa gärna gruppen foto eller teckning via Share screen eller mejla till mig i förväg. 

*  Gör s.29 i Språkis (Idrott är samma sak som PE lesson) , och s.23 i Språkis om du inte redan gjort den och hinner med.

*  Ta med TVÅ ord du inte visste vad de betydde till din Ordbok

*  Läs ett kapitel i din svenska bok.

Läxa till 23 maj:


*  Läs igenom texten i gula rutan Språkis s. 19 och svara på frågorna på s.19. Arbeta även med uppgifterna på s. 22 och ifall du vill och hinner s.23. Men vänta med s.21 för den sidan ska vi göra tillsammans på nästa lektion.


*  Ta med ett nytt ord på svenska som du inte visste vad det betydde, till din ordbok.


*  Läs ett avsnitt/ kapitel i din bok

Läxa till 9 maj:


* Skriv ner en gåta på svenska att berätta för gruppen på lektionen.

* Ta med ett svenskt ord som du inte visste vad det betydde eller hur man skulle översätta från engelska.

* Gör klart sidorna i Språkis fram till och med s. 17 om det är något du inte hunnit med.

* Läs ett kapitel/avsnitt i din bok.

Läxa till 25 april:

* Rita din familj som djur! (alla måste inte vara samma djur, kan vara olika) Maila till mig i förväg, eller fota av och gör share screen på lektionen för att visa din bild och berätta så alla kan se.


* Och läs ett kapitel till i din svenska bok.


Extra om du vill:

* Dataspel på nätet: Testa hur många svenska djur du kan namnet på nu!

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/9048-svenska-djur.html

Läxa till 21 mars:


*   Välj ett djur som lever vilt i Sverige, ta reda på mer om djuret, och presentera för gruppen nästa gång. Skriv ner meningar eller stödord i din skrivbok och träna på att berätta. Till exempel var i Sverige finns djuret? Hur ser det ut? Vad äter djuret? Har du sett djuret i verkligheten? Är det farligt? Finns djuret i Skottland också eller bara i Sverige?

Rita gärna en illustration att visa upp, eller gör ett bildkollage. Om du vill så kan du göra share screen för att visa din bild.


*   Och läs ett kapitel i din bok.


Här är lite tips på hemsidor:

Sveriges 15 häftigaste djur. Listan kan ge lite tips :D 

https://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-15-haftigaste-djur/  

Svenska Naturskyddsföreningen https://www.djurskydd.org/djurfakta/

WWF Världsnaturforden (skrolla ner längst ner på sidan så kommer de svenska rovdjuren) https://www.wwf.se/djur/svenska-stora-rovdjur/#wwfs-malsattning

eller sök efter arter i hela registret https://www.wwf.se/djur/

Läxa till 7 mars:


*  Läs igenom texten igen i gula rutan Språkis s.13 och svara på frågorna på s.13.

*  Skriv i svaren i Språkis s.14-17.

*  Och läs ett kapitel i din bok.

Läxa till den 21:a februari:

* Titta på Youtube "Bondgården" (från SVT) avsnitt 1 och 4.

Avsnitt 1 (https://youtu.be/wA-pTO_h9C4)

Avsnitt 4 ( https://youtu.be/EG323EmVUBM)

 och svara på följande frågor i din skrivbok:

1. Vad heter fårens ungar, kornas ungar och kattens ungar?

2. Hur hjälper bonden Åse det sjuka lammet?

3. Vad får kalvarna dricka?

4. Varför gör det ont i bonden Åses fingrar när kalvarna dricker?

 * Gör uppgifterna i Språkis s. 10-11.  

* (Extra för de som hinner och vill) Läs igenom den första (vänstra) halvan av texten i gula rutan s. 13 i Språkis. Träna på att läsa högt till nästa lektion.

* Och läs ett kapitel/avsnitt i din bok.

Läxa till den 7:e februari:

* Läs igenom texten i gula rutan i Språkis s.7 och svara på frågorna s.7-9.

* På s.9 fyll i "Din skolvecka" och berätta nästa gång för gruppen.

* Läs ett kapitel i din svenska bok.

Läxa till den 24:e januari:

*  Läs igenom textrutan i gult Språkis s.3 som vi läste på lektionen.
*  Arbeta med (skriv i svaren) sidorna 3-5 i Språkisboken. (snälla kan ni ändra frågorna  i boken på s.4 så att det står "Hur satt ni i ert klassrum före jul?" etc. istället?)
*  Och läs ett kapitel i din svenska bok. (börja på en ny bok om ni redan läst ut den från innan jul)