top of page

ELEVARBETEN

Under våren har eleverna på skolan lärt sig om vikingatiden och ritat självporträtt som vikingar

bottom of page