Students During Break

Om Svenska Skolföreningen i Skottland

Svenska Skolföreningen i Skottland bildades 2009 då det fanns en stor efterfrågan på svenskundervisning för barn bland våra medlemmar. Föreningen började med undervisning i åldersgruppen 12-17 år i Wardie Parish church. Anmälningarna blev många och gruppen fylldes snabbt upp. Våren 2010 var föreningen tvungen att utöka verksamheten med en grupp i åldrarna 8-11 år.

Verksamheten  har sedan dess fullständigt exploderat vad gäller elevantal. Vi undervisar nu elever från 6 år. Eleverna är indelade i 6 grupper efter ålder och kunskap i svenska. Vi har just nu, 2021, 41 elever som läser svenska hos oss.


Den Svenska Skolföreningen i Skottland är officiellt accepterad av Skolverket i Sverige och erhåller statsbidrag, precis som all annan utlandsundervisning runt om i världen. Vi är medlemmar i Sverigekontakt och Svensk utlandsundervisnings förening.

Undervisning sker varannan söndag i  6V Youth cafe i Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. Vi använder oss av svenskt undervisningsmaterial och internet är till stor hjälp för att hålla undervisningen aktuell. 

 

Våra lärare

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.Paulina Sandberg är verksam konstnär med ateljé i Edinburgh Sculpture Workshop. Hon har arbetat med både barn och vuxna som konstlärare och frilansat som svensklärare i Edinburgh. I flera år arbetade hon även som stödlärare åt dyslektiker på Edinburgh College of Art.


Hannah Nordlund växte upp i en tvåspråkig familj och är evigt tacksam för de möjligheter språkkunskaperna har bidragit till. De underbara modersmålslärarna i kombination med en hängiven mamma låg bakom att språkintresset tog fart och nu är hon fast besluten att hjälpa tvåspråkiga barn i Skottland att lära sig svenska. Hannah har arbetat med barn som tränings- och danslärare, aktivitetsledare samt barnvakt.